Vòng Hî-chṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本

Vòng Hî-chṳ̂ (王羲之, 303-ngièn  – 361-ngièn ) he Chûng-koet kú-thoi ke chhut-miàng vùn-ho̍k-kâ thùng sû-fap-kâ.

Kì chui chhut-miàng ke chok-phín he Làn-thìn-si̍p-si (蘭亭集序).