Vòng Khî-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng Khi-sân

Vòng Khi-sân (王岐山, 1948-ngièn 7-ngie̍t 19-ngit- ) he Chûng-koet ke chṳn-chhṳ-kâ. Khì he hien-chhai Chûng-koet Khiung-sán-tóng lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke chú-yeu liâng-thô-ngìn chṳ̂-yit.