Võro-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fu̍t-lò-ngî.
Fu̍t-lò-ngî.

Fu̍t-lò-ngî (Võro kiil) he Oi-sâ-nì-â nàm-phu ke ngî-ngièn, ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai vok lû yen, lâu Fûn-làn-ngî khi̍p Oi-sâ-nì-â ngî yit-ngióng thùng su̍k-yî Vû-là-ngì Ngî-hì Fûn-làn Vû-kô-ngì Ngî-chhu̍k Pô-lò-ke Fûn-làn Ngî-kî. Lâu khì-thâ Vû-là-ngì Ngî-hì ke ngî-ngièn yit-ngióng, Fu̍t-lò-ngî yi̍t chhùn-chhai ngièn-yîm fò-hâi. Hien-sṳ̀ chhai Vì-lû-sén yû 26 kâ ho̍k-káu mî-chû fi yû yit-kho Kau-su Fu̍t-lò-ngî, yì tông-thi yi̍t yû yit-fun yung Fu̍t-lò-ngî chhut-pán ke po-chṳ́.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Võro-ngî Wikipedia