Võro-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Võro-ngî.
Võro-ngî.

Võro-ngî (võro kiil) he Estonia nàm-phu ke ngî-ngièn, ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai Võro-yen, lâu Fûn-làn-ngî khi̍p Estonia-ngî yit-ngióng thùng su̍k-yî Ural Ngî-hì Fûn-làn-Ugria Ngî-chhu̍k Fûn-làn Ngî-kî. Lâu khì-thâ Ural Ngî-hì ke ngî-ngièn yit-ngióng, Võro-ngî yi̍t chhùn-chhai ngièn-yîm fò-hâi. Hien-sṳ̀ chhai Võro-yen yû 26 kâ ho̍k-káu mî-chû fi yû yit-kho kau-su Võro-ngî, yì tông-thi yi̍t yû yit-fun yung Võro-ngî chhut-pán ke po-chṳ́.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Võro-ngî Wikipedia