Vú-hon-sṳ Chûng-sîm Yî-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Vú-hon-sṳ Chûng-sîm Yî-yen (武漢市中心醫院) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet yit-kâ chùng-ha̍p-sin sâm-kip-kap tén yî-yen. Sṳ́-kien yî 1880-ngièn.