跳至內容

Vû-liùng-chhà

Chhiùng Wikipedia lòi
Vû-liùng-chhà.

Vû-liùng-chhà (烏龍茶, Yîn-ngî: Oolong tea), yi̍t chhṳ̂n Chhiâng-chhà (青茶), tî-miàng chhà-ya̍p phín-chúng, ngièn-sán-thi Chûng-koet. Vû-liùng-chhà fûn-lui, chok-fap sṳ thi-vet yû só m̀-thùng. Chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, Vû-liùng-chhà chhà-ya̍p kâ-kûng fûn-lui sông su̍k-yî liu̍k-fùng vòng-pha̍k-het-chhiâng-liuk thai chhà-hì chûng ke chhiâng-chhà, he kîn-ko phu-fûn fat-kau, liu̍k ya̍p fùng piên, ki yû liu̍k chhà ke siên hiông nùng hiuk, yu yû fùng chhà ke thiàm shu̍n. Yîn-chhṳ́, chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, vû liùng chhà tén thùng yî chhiâng chhà, chhiâng chhà chit he chṳ́ vû liùng chhà, pin pûn sṳ-vì chhiâng chhà ke sông phín miàng-chhṳ̂n. Miàng chhà yì Fuk-kien ke thiet kôn yîm lâu Thòi-vân ke tung táng vû liùng chit su̍k chhṳ́ lui.