Vû-yìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-yìn.

Vû-yìn (烏蠅) vi Sûng-yi̍t-muk tón-kok â-muk khûn-chhùng chṳ̂-yit, chhiòn sṳ-kie yok-yû sâm-chhiên chúng.