Vûn-yi̍t

Chhiùng Wikipedia lòi

Vûn-yi̍t he yit chúng thai-hìn pin-chhiâ yù chhòn-ngiam nèn-li̍t ke liù-hàng-phiang.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]