跳至內容

Valencia

Chhiùng Wikipedia lòi
{{{official_name}}}

Valencia (Valencia-ngî: Valéncia) he Sî-pân-ngà thi-sâm thai sàng-sṳ, vi-yî tûng-phu yèn-ngan thi-khî, he kóng-héu lâu kûng-ngia̍p sàng-sṳ, sṳ-khî ngìn-khiéu yok 809,267-ngìn (2010-ngièn), thiâm-kâ chû-piên sṳ-chṳ́n khiung 1,564,145 ngìn-khiéu. Kì he Valencia Chhṳ-chhṳ-khî lâu Valencia-sén ke sú-fú. Hien-ngim sṳ-chóng vi Rita Barberá Nolla. Valencia lâu Barcelona, Madrid lâu Zaragoza tén tû-sṳ yû thiet-lu khi̍p kô-suk pâ-sṳ siông-lièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-miàng Ngìn-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]