Sat-là-kô-sat

從Wikipedia來
(重定向自Zaragoza
跳轉到: 導航搜尋
Sat-là-kô-sat.
Sat-là-kô-sat Khì-chì
Sat-là-kô-sat Vûn-chông
Sat-là-kô-sat .

Sat-là-kô-sat (Sî-pân-ngà-ngî: Zaragoza) he Sî-pân-ngà thi-ńg thai sàng-sṳ, ya-he Â-là-kung Chhṳ-chhṳ-khî lâu Sat-là-kô-sat-sén ke sén-fú, vi-yî Yî-pí-li-â Pan-tó tûng-pet-phu. Sat-là-kô-sat yî kú-chiak khi̍p mìn-siu̍k vùn-fa chhut-miàng, hien-kîm vi kûng-ngia̍p thi-tai, he 2008-ngièn Sṳ-kie Pok-lám-fùi ke chú-phan sàng-sṳ. Chhai kâu-thûng sông yû chhung-yeu vi-chì. Sat-là-kô-sat thú-thi mien-chit vi 1,062.64 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 701,090 (2010-ngièn).

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]