跳至內容

Almonacid de la Sierra

Chhiùng Wikipedia lòi
Almonacid de la Sierra Khì-chì
Almonacid de la Sierra Vûn-chông

Almonacid de la Sierra vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 54 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 894-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]