Cetina, Aragon

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Cetina in the comarca of Calatayud in Aragon.png
Cetina, Aragon Khì-chì
Cetina, Aragon Vûn-chông
Cetina in the comarca of Calatayud in Aragon.png

Cetina, Aragon vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 78.76phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 687-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]