Abanto

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Abanto Khì-chì
Abanto Vûn-chông

Abanto vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 63 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 124-ngìn (2011-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]