Valentinian 1-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
模板:Pagename.

Valentinian 1-sṳ (Flavius Valentinianus Augustus, 321-ngièn - 375-ngièn 11-ngie̍t 17-ngit ), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (364-ngièn - 375-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-sṳ hí-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sâng-phìn kién-kie[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]