跳至內容

Volapük-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Volapük-ngî he ngìn-kûng ngî-ngièn pí-káu sṳ̀n-kûng ke thi-yit ke, he Esperanto ke siên-khi. Hìn-thai-ho̍k sông kì he cham-chho̍k ngî-hîn ke, than pien-kok hó-tô, thûng-chhṳ̀ hìn-sṳt fu̍k-chha̍p, ngî-fap lâu chhṳ̀-hìn ne-thúng fu̍k-chha̍p. Volapük-ngî ke kîn-chhṳ̀ he suk-tón ke Yîn-ngî fe̍t-chá Tet-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-mû[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Volapük-ngî Wikipedia