Volkswagon Si̍p-thòn

Chhiùng Wikipedia lòi
Volkswagon Si̍p-thòn chúng-phu.

Volkswagon Si̍p-thòn (Tet-ngî: Volkswagen Aktiengesellschaft) he sṳ-kie chui-thai ke sâm-kâ khì-chhâ chṳ-chho sông chṳ̂ yit, chúng-phu vi yî Tet-koet Wolfsburg. Kûng-sṳ̂ sṳ̀n-li̍p yî 1937-ngièn, chui-chó he yù Na̍p-chhùi Tet-koet chṳn-fú chhut-chṳ̂ ke Koet-yû Khî-ngia̍p, yî chhut-sán kîm kuî-chhâ yì vùn-miàng. chhai Ngi-chan kiet-suk heu, Yîn-kiûn chiap-kón liá-chak kûng-sṳ̂ ke khì-chhâ kûng-chhòng, pin chhai chan-heu ke kiên-nàn se-ngie̍t lî ki-sa chhut-sán kîm-kuî-chhâ. 1949-ngièn Yîn-koet chṳn-fú chiông fuk-sṳ̂ kûng-sṳ̂ kâu-hàn pûn Tet-koet Lièn-pâng chṳn-fú lâu thi-fông pâng chṳn-fú, ha̍p-chṳ̂ vì Koet-yàng Khî-ngia̍p.

Kú-fun kûng-sṳ̂ chú-yeu kón-lî-chhèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-sṳ̂ ka-kèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sông-yung-chhâ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-chhâ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîm-yùng fu̍k-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

IT fu̍k-vu-ngia̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk ngia̍p-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]