Vu̍t-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Vu̍t-ngî (Ngit-pún-ngî: 物語 monogatari?) he chhòn-thúng Ngit-pún vùn-ho̍k ke yit-chúng thí-chhài, ngièn-tàn yi-sṳ he “thàm-fa”, heu yín-chhûn he ku-sṳ, chhòn-ki, chhòn-khì tén yi-sṳ̂.

Chhâm-kháu thiàu-muk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]