Wales Chhîn-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Wales Chhîn-vòng Vùn-chông kôn-sṳ

Wales Chhîn-vòng (Yîn-ngî: Prince of Wales, Wales-ngî: Tywysog Cymru), Wales Kûng-koet ke Ngièn-sú, chhṳ 1301-ngièn England thûn pìn vî ngì sṳ chṳ̂-heu, Yîn-koet koet-vòng phien chiông liá-ke thèu hâm su lâu Vòng-tú.