Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
檔案:WDWAK Tree of Life.jpg
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî (Yîn-ngî: Walt Disney World Resort), sòng kién-chhṳ̂n Disney Sṳ-kie (Disney World), vi yî Mî-koet Florida [[O-làn- tô]], he chhiòn sṳ-kie chui-thai ke Disney chú-thì kûng-yèn lâu thu-ká-khî, mien-chit tha̍t 42,000 Phìn-fông Yîn-méu , thai-yok vì 170 phìn-fông kûng-lî. Kì he chhiòn-khiù Disney hì-lie̍t chú-thì lo̍k-yèn chûng kûi-mù chui-thai ke yit-ke.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fat-chán yèn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

==Sat sṳ̂

Chú-thì kûng-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Súi-sông lo̍k-yèn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thu-ká chiú-tiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khì-thâ sat-sṳ̂[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂ liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]