Washington Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Washington Thai-ho̍k

Washington Thai-ho̍k (University of Washington) he Mî-koet Washington Seattle, tshong-sṳ́ tì 1861-ngièn.