Seattle

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Seattle.

Seattle he Mî-koet Fà-sṳ̀n-tun-chû ke yit-chho kóng-khiéu sàng-sṳ, vi yî Fà-sṳ̀n-tun-chû Kîm-yen, Phú-kit-thi̍t Hói-vân lâu Fà-sṳ̀n-tun Fù chṳ̂-kiên, khî-lì Mî-Kâ piên-kin yok 174 kûng-lî, he kâi chû chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Mî-koet Thai-phìn-yòng sî-pet-khî chui-thai ke sàng-sṳ. Chhai 2015-ngièn, chhiòn-sṳ ngìn-khiéu yok 684,451-ngìn, Tû-fi-khî ngìn-khiéu 3,733,580, vì Mî-koet thi 15 thai Tû-fi-khî. Sî-ngâ-thù ya-he Kîm-yen ke yen-chhṳ só-chhai.


Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]