William 4-sṳ (Yîn-koet)

Chhiùng Wikipedia lòi
William 4-sṳ.

William 4-sṳ (William IV of the United Kingdom, 1765-ngièn  8-ngie̍t 21-ngit  – 1837-ngièn  6-ngie̍t 20-ngit ), Yîn-koet koet-vòng, Hanover koet-vòng, he George 3-sṳ ke thi-sâm-ke yì chṳ́, George 4-sṳ ke thi thi.

1789-ngièn fûng chhîn vòng Clarence kûng-tsiok 13-se kâ-ngi̍p hói-kiûn, chên chhâm-kâ ko Mî-koet thu̍k-li̍p chan-châng. 1818-ngièn, lâu Saxony ma̍k-men-kîn ke Adelaide khiùn chú kiet-fûn. 1830-ngièn, khì hiûng Khiâu-chhṳ Si-sṳ kàm pen heu sṳ̀n-vì Yîn-koet koet-vòng, Hanover koet-vòng, chhṳ̂n Yîn-vòng William 4-sṳ, Hanover vòng William. 1837-ngièn kàm pen heu, Yîn-koet vòng-vi lâu Hanover tsiok vi fûn-phe̍t yù chhṳ̍t ńg Victoria lâu thi thi Ernst August kûng-tsiok ki-sṳ̀n, chhiùng chhṳ́ Yîn-koet sṳt-hi liáu Hanover Liâng-thi. Chúng-thí lòi sot, William 4-sṳ he yit-ke phìn yûng ke koet-vòng.

Sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-thìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-siên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan chok-phín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]