Witwatersrand Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Witwatersrand Thai-ho̍k.

Witwatersrand Thai-ho̍k (Yîn-ngî: University of the Witwatersrand) vi-yî Nàm-fî ke yit-só tî-miàng ngiên-kiu-hîn thai-ho̍k ho̍k-fú.