Wolfgang Amadeus Mozart

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Croce-Mozart-Detail.jpg

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) he yit-chak si̍p kú-tién chú-ngi thai-sṳ̀n, khôi long-man chú-ngi siên-hò ke O-thi-li chok-khiuk-kâ, ya-he yên-cheu-kâ thùng chṳ́-fî-kâ. Kì yit-khiung chhóng-chok liâu 41 chak kâu-hióng-khiuk, 35 chak kông-khìm cheu-mìn-khiuk, 50 chak séu-thì-khìm cheu-mìn-khiuk, 16 chak hièn-ngo̍k si-chhùng-cheu, 1 chak kô-khia̍k, 2 chak Missa, ~20 chak chhîn-chhong-khiuk, ~5 chak Cantata.

Pi-tô-fûn chhai Vienna chhut-sên, heu-lòi yì-sái to Vienna, sṳ̂-chhiùng Hói-tun. 1781 ngièn-thoi, kì khôi-sṳ́ pien lûng, chhai vàn-chhiòn sóng-sṳt thâng-li̍t heu, yìn-yèn siá-hâ thai-liong chok-phín, pâu-hàm Thi-kiú kâu-hióng-khiuk "ha̍p-chhong".