Xuxa

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Xuxa

Maria da Graça Meneghel' (1963-ngièn chhut-se) he Pâ-sî ke yit ke yên-yèn lâu kô-sên.