Yòng-phìn-khiùn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Yòng-phìn-khiùn.

Yòng-phìn-khiùn (楊平郡, Hôn-ngî: 양평군) he Hôn-koet Kîn-ki-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 878.21 phìn-fông kûng-lî, 2003-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 83,367-ngìn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]