跳至內容

Yù-mu̍k mìn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Yù-mu̍k mìn-chhu̍k.

Yù-mu̍k mìn-chhu̍k khiùn-thí chhín-hiong chhiùng yit-chhú yì-kî to nang yit-chhú, tô-yî thin-kî yit-thi. Chhai kú-thoi put-séu ke vùn-mìn chên-kîn he Yù-mu̍k mìn-chhu̍k.