Yo̍k-sṳ̂

Chhiùng Wikipedia lòi
Yo̍k-sṳ̂.

Yo̍k-sṳ̂ (Pharmacist) he fu-chit thì-kiûng yo̍k-vu̍t tî-sṳt khi̍p yo̍k-sṳ fu̍k-vu ke chôn-ngia̍p ngìn-yèn. Yo̍k-sṳ̂ he yo̍k-vu̍t ke chon-kâ, thùng-sṳ̀ he kié-tap sṳ-mìn thai-chung yû-kôan yo̍k-vu̍t mun-thì ke chui sṳt-tông ngìn-sién. Yo̍k-sṳ̂ fu-chit kam-chhat yî-sên só chhú-fông ke sú-chúng yo̍k-vu̍t chûng yû-féu chhut-hien yo̍k-vu̍t siông-fu chok-yung; pin kîn-kí phiang-ngìn ke phiang-li̍t, yî-sên ke chín-tòn , vi phiang-ngìn kien-ngi chui sṳt-ha̍p ke yo̍k-vu̍t.