Àu-choi Fôn

Chhiùng Wikipedia lòi
Àu-choi Fôn.

Àu-choi Fôn (凹嘴鸛, ho̍k-miàng: Ephippiorhynchus senegalensis), he yit-chúng thai-hîn ke Fôn, fûn-phu chhai Sat-ha̍p-lâ yî-khi̍p Nàm Fî-chû ke Sû-tan, Âi-set-ngò-pí-â, Khén-ngâ lâu Nàm-fî.

Sâng-thai fàn-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fûn-phu thi-vet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi̍t-chṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̍t-vu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]