Â-chû Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Â-chû Hòng-khûng.

Â-chû Hòng-khûng (AirAsia, kién-chhṳ̂n Â-khûng) he Mâ-lòi-sî-â thi-ngi kâ koet-chi hòng-khûng kûng-sṳ̂, ya-he Â-chû kûi-mù chui-thai ke Tâi-sṳ̀n-pún Hòng-khûng Kûng-sṳ̂, chú-yeu khi-néu kî-chhòngKit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng (KLIA) ke thi-ngi hòng-chhàm thai-lèu (KLIA2). Si̍p-thòn fó-phân kûng-sṳ̂ Thai-koet Â-chû hòng khûng, Yin-nì Â-chû hòng khûng lâu Fui-li̍t-pîn Â-chû hòng khûng fûn-phe̍t sién-thin Màn-kuk Lòng-màn Koet-chi Kî-chhòng.