Â-le̍t-kîn-nì-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Â-le̍t-kîn-nì-hò.

Â-le̍t-kîn-nì-hò he Mî-koet tûng-phu Ngò-hòi-ngò hò ke yit-thiàu chú-yeu kî hò-liù, lâu Mo̍k-nùng-kâ-hî-là-hò chhai Phit-chṳ-páu fi-ha̍p hìn-sṳ̀n Ngò-hòi-ngò-hò.