跳至內容

Ngò-hòi-ngò-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngò-hòi-ngò-hò.

Ngò-hòi-ngò-hò (Yîn-ngî: Ohio River) he Mî-koet tûng-phu ke yit-thiàu hò-liù, he Me̍t-sî-sî-pí-hò chui-tûng ke kî-liù. Fat-ngièn yî Phit-chṳ-páu, chhû hiong sî-pet liù, chhai Pîn-sip-fap-nì-â-chû, sî Vì-kit-nì-â-chû lâu Ngò-hòi-ngò-chû ke piên-kie yî-hâ chón-hiong sî nàm-fông, pin liù-kîn Khén-thap-kî-chû pet-kie, chhai Khén-thap-kî-chû lâu Thièn-na̍p-sî-hò fi-ha̍p, chui-heu chhai khôi lò lâu Me̍t-sî-sî-pí-hò fi-ha̍p. chhiòn chhòng 1,579 kûng-lî, liù-vet mien-chit 490,603 phìn-fông kûng-lî .