Me̍t-sî-sî-pí-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Me̍t-sî-sî-pí-hò.
Me̍t-sî-sî-pí-hò.

Me̍t-sî-sî-pí-hò (Yîn-ngî: Mississippi River), vi yî Pet-mî-chû chûng nàm-phu, he Pet-mî chui-thai ke súi-hì, liù-vet mien-chit yok vì 300-van phìn-fông kûng-lî. Kì ya-he Pet-mî chui chhòng ke hò-liù, ngièn-thèu chhai Mî-koet Mìn-nì-sû-tha̍t-chû sî-pet-phu hói-pha̍t 446 kûng-chhak ke Ngie-thap-sṳ̂-khà Fù ( Lake Itasca), liù-kîn tûng-ông thai phìn-ngièn, hiong nàm chu-ngi̍p Me̍t-sî-kô-vân. chui chhòng kî liù Me̍t-sû-lî-hò ke ngièn-thèu Red Rock fù, chhiòn chhòng 3767 kûng-lî. Yì kó on cheu Me̍t-sî-sî-pí hò ke kî liù ——Me̍t-sû-lî-hò ke ngièn-thèu kie-son, chet chhiòn-chhòng vì 6021 kûng-lî, kî sṳ-kie hò-liù ke thi 4-vi, khì si̍p-súi fam-vì cho-tet chok-vì Mî-koet chûng-sî-phu ke fûn-kie.