Mo̍k-nùng-kâ-hî-là-hò

Chhiùng Wikipedia lòi
Mo̍k-nùng-kâ-hî-là-hò.

Mo̍k-nùng-kâ-hî-là-hò he yit-thiàu chhòng 130 Yîn-lî (210-kûng-lî) ke hò-liù, liù kîn sî Vì-kit-nì-â-chû chûng pet-phu lâu Pîn-sip-fap-nì-â-chû sî-nàm-phu, chhai Phit-chṳ-páu lâu Â-le̍t-kîn-nì-hò‎ fi-ha̍p hìn-sṳ̀n Ngò-hòi-ngò-hò.