跳至內容

Â-mùn-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-mùn-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אמון, ?- tsú-tshièn 640-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-ńg ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Mâ-nâ-sî-vòng.

Tên-ngièn tsó-khì

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-mùn-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 643-ngièn to tsú-tshièn 641-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 642-ngièn to tsú-tshièn 640-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]