跳至內容

Ên-tién

Chhiùng Wikipedia lòi

Ên-tién tshai Kî-tuk-kau chûng he Song-ti tui ngìn-lui yit-tsúng tsûng-tsú ke péu-hien , thi̍t-phe̍t he yû-kûan kiu-su̍k fông-mien, lâu sṳ̍t-tsṳt hàng-thung fe̍t hàng-vì, yàng-tet ke ka-tshṳ̍t fe̍t-tsá pûn tsṳn-mìn ke san-liòng mò-kûan. Kien-kâ kóng-yit kóng, sṳ̀n-sṳn ên-tién he tsṳ́-tsak Song-ti pûn ngìn-lui ke lî-vu̍t, tông-tsûng pâu-hàm sâng-miang, tshóng-tsho lâu kiu-su̍k.