Ôn-pi Chin-sâm

Chhiùng Wikipedia lòi
Abe Shinzō

Abe Shinzō (安倍 晋三 (Ôn-pi Chin-sâm)? 1954-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit – 2022-ngièn 7-ngie̍t 8-ngit) he Ngi̍t-pún chṳn-chhṳ-kâ, Ngi̍t-pún Nui-kok Chúng-lî Thai-chhṳ̀n (thi 96-ngim), Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Chúng-chhài (thi 25-ngim), Ngi̍t-pún Chung-ngi-yen Ngi-yèn (lien-ngim 7-kài) khi̍p Chhîn-ho̍k Thûi-chin Ngi-yèn Lièn-mèn Fi-chóng. Khì chhut-sṳ̂n yî Ngi̍t-pún si-thai chṳn-chhṳ sṳ-kâ chṳ̂-yit. Fu-chhîn Abe Shintaro chên-he Ngi̍t-pún chṳn-thàn sâm liâng-siu chṳ̂-yit, khì ngoi Â-kûng Kishi Nobusuke he chhièn Nui-kok Chúng-lî Thai-chhṳ̀n (thi 56, 57-ngim); khì ngoi suk-kûng Satō Eisaku. Abe Shinzō chên-ngim Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Kòn-sṳ-chóng Nui-kok Kôn-fòng Chóng-kôn, yî 2006-ngièn chṳ 2007-ngièn tâm-ngim Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Chúng-chhài (thi 21-ngim) lâu Ngi̍t-pún Sú-siong (thi 90-ngim)