Abe Shinzō

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Shinzō Abe.
Robert Zoellick meets Shinzo Abe 2006-01-23.jpg
Bush Abe, Camp David.jpg
33rdG8Leaders.jpg

Ôn-pi Chin-sâm (Ngit-ngî: 安倍 晋三/あべ しんぞう, 1954-ngièn 9-ngie̍t 21-ngit –  ) he Ngi̍t-pún chṳn-chhṳ-kâ, hien-ngim Ngi̍t-pún Nui-kok Chúng-lî Thai-chhṳ̀n (thi 96-ngim), Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Chúng-chhài (thi 25-ngim), Ngi̍t-pún Chung-ngi-yen Ngi-yèn (lien-ngim 7-kài) khi̍p Chhîn-ho̍k Thûi-chin Ngi-yèn Lièn-mèn Fi-chóng. Khì chhut-sṳ̂n yî Ngi̍t-pún si-thai chṳn-chhṳ sṳ-kâ chṳ̂-yit. Fu-chhîn Shintaro Abe chên-he Ngi̍t-pún chṳn-thàn sâm liâng-siu chṳ̂-yit, khì ngoi Â-kûng Nobusuke Kishi he chhièn Nui-kok Chúng-lî Thai-chhṳ̀n (thi 56, 57-ngim); khì ngoi suk-kûng Eisaku Satō. Shinzō Abe chên-ngim Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Kòn-sṳ-chóng Nui-kok Kôn-fòng Chóng-kôn, yî 2006-ngièn chṳ 2007-ngièn tâm-ngim Chhṳ-yù Mìn-chú-tóng Chúng-chhài (thi 21-ngim) lâu Ngi̍t-pún Sú-siong (thi 90-ngim)

Ho̍k-li̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kién-li̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiùng-chṳn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ Chú-chông[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]