1954-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1920 ngièn-thoi 1930 ngièn-thoi
1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi 1960 ngièn-thoi
1970 ngièn-thoi 1980 ngièn-thoi
Ngièn: 1949-ngièn 1950-ngièn 1951-ngièn 1952-ngièn
1953-ngièn 1954-ngièn 1955-ngièn
1956-ngièn 1957-ngièn 1958-ngièn 1959-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 43 ngièn

1954-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-ńg.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]