模板:Thi̍t-set Thiàu-mu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thèn Séu-phìn.

Thèn Séu-phìn chhut-sên chhai Chûng-koet Si-chhôn-sén Kóng-ôn-yen Hia̍p-hîn-hiông Phài-fông-chhûn ke yit-ke Hak-kâ kâ-thìn, he Chûng-koet Khiung-sán-tóng, Chûng-koet Ngìn-mìn Kié-fong-kiûn lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke chú-yeu Liâng-thô-ngìn chṳ̂-yit. 1981-ngièn tsṳ 1990-ngièn tâm-ngim Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi chú-sit. Kì pûn Chûng-koet kôn-fông chhṳ̂n-cho "Chṳn-chhṳ-kâ, Kiûn-sṳ-kâ, Ngoi-kâu-kâ, Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi-ngi thoi liâng-thô fu̍t-sîm". (kien-tô chṳ̂-liau....)