"Thú-ngí-khì-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

跳至導覽 跳至搜尋
mò phiên-si̍p chak-yeu
 
[[File:MapOfTurkishSpeakers.png|right|thumb|450px|Thú-ngí-khì-ngî]]
'''Thú-ngí-khì-ngî''' (Türkçe) he yit-tsúng ngî-ngièn, hien-kîm yû liuk-tshiên ńg-pak-van to tshit-tshiên sâm-pak-van ngìn sṳ́-yung. Su̍k-yî [[Â-ngì-thaiAltai Ngî-ne]] [[Thut-kiâTurk Ngî-tshu̍kchhu̍k]], tsú-yeu tshai [[Thú-ngí-khì]] pún-thú song sṳ́-yung, pin thûng-yung tshai-yî [[Â-set-pai-kiôngAzerbaijan]], [[Set-phû-lu-sṳ̂Cyprus]], [[Hî-lia̍p]], [[Macedonia Khiung-khì-tunkoet]], [[Lò-mâ-nì-âRomania]] yî-khi̍p tshai [[Sî-Êu]] kî-tshu ke Thú-ngí-khì heu-yí yì-mìn. Thú-ngí-khì-ngî he Thut-kiâTurk Ngî-tshu̍k tsû-ngî chûng tsui phû-phiên sṳ́-yung ke ngî-ngièn.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
== Tsu-sṳt ==
==Tshâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
 
== Ngoi-phu Lièn-kiet ==
匿名使用者

Thô-hòng chhoi-tân