跳至內容

Alan Dawa Dolma

Chhiùng Wikipedia lòi
Alan Dawa Dolma

Alan Dawa Dolma (1987-ngièn 7-ngie̍t 25-ngit ——) Chhông-chhu̍k-ngìn, he Chûng-koet ke kô-sú.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]