Chhòng-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshông-tshu̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhòng-chhu̍k

Chhòng-chhu̍k (藏族) fe̍t-chá ham-cho Chòng-chhu̍k, he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k .