Daur-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Daur-chhu̍k (Hon-ngî: 達斡爾族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-tshu̍k . Tsú-yeu fûn-phu tshai Nui-mùng-kú Tshṳ-tshṳ-khî Morin Dawa Daur-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khì, Evenk-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî; Ngìn-khiéu yok 13.2 van-ngìn.