跳至內容

Â-chhông-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-chhông-chhu̍k (阿昌族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k . Chú-yeu fûn-phu chhai Yùn-nàm. Ngìn-khiéu yok 33,936 ngìn.