Chong-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Kóng-sî Chong-chhu̍k

Chong-chhu̍k (Hon-ngî:壮族/壯族; Chong-ngî: Bouxcuengh) ) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k. Chú-yeu fûn-phu chhai Kóng-sî Chong-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-khî. Ngìn-khiéu yok 18,540,000 ngìn.