Yàu-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Yàu-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"瑤族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Yàu-chhu̍k

Yàu-chhu̍k he Chûng-koet yit-ke séu-su mìn-chhu̍k .