Chêu-sién-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Chêu-sién-chhu̍k (朝鮮民族, Chêu-sién-ngî: 조선민족) he Tûng-Â chú-yeu mìn-chhu̍k chṳ̂-yit. Chêu-sién-chhu̍k chú-yeu fûn-phu chhai Chêu-siên Pan-tó ke Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet lâu Thai-hòn Mìn-koet, Chûng-koet lâu Ngò-lò-sṳ̂ yén-tûng thi-khî yî-khi̍p Ngit-pún tén-tén sṳ-kie kok-thi. Chhai Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet kin-nui ke Chêu-sién-chhu̍k he Chûng-koet ke yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k.