Pó-ôn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Pó-ôn-chhu̍k (保安族) he Chûng-koet yit-ke Séu-su mìn-chhu̍k . Chú-yeu fûn-phu chhai Kâm-suk-sén Chit-sa̍k-sân Pó-ôn-chhu̍k Tûng-hiông-chhu̍k Sat-lâ-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen.