Chûng-koet mìn-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chûng-koet Mìn-chhu̍k)

Chûng-koet yû tông tô ke mìn-chhu̍k, khì-chûng yû 56 ke su-tó kôn-fông ke sṳ̀n-ngin. Chûng-koet kôn-fông chiông liá 56 ke mìn-chhu̍k khiung-ha ham-cho „Chûng-fà Mìn-chhu̍k“.

Hâ-poi he Chûng-koet kôn-fông sṳ̀n-ngin ke 56 ke mìn-chhu̍k: