All your base are belong to us

Chhiùng Wikipedia lòi

All your base are belong to us he yit-ke Yîn-ngî vùn-fap m̀-chho̍k ke ki, kîn-yù mióng-chi mióng-lu chhòn-pô sṳ́ kóng chhòn, sṳ̀n-vì yit-ke mióng-lu meme. Ngièn-yî 1989-ngièn Ngi̍t-pún Sega chhut-chhiû ke thien-sṳ yû-hi Zero Wing (Ngi̍t-ngî: ゼロウィング) khôi-sṳ́ sì-mok ke Yîn-vùn ki. Ngièn-pún ke ki he "Ngì-têu ke kî-thi chhiòn-phu tui ngài-têu CATS sû-tó thit" (Ngi̍t-ngî: 君達の基地は、全てCATSがいただいた。, CATS he yû-hi tú sià-ok chû-chṳt), Êu-chû ke phu-mùn chiông liá-ke ki m̀-chho̍k fân-yi̍t.